De technische commissie (TC) voert het technisch beleid uit dat in samenwerking met bestuur en staf is vastgelegd. De TC vertaalt de visie en het beleid van de vereniging naar technische doelstellingen.
Samengevat bestaan de kerntaken van de TC uit:
• het uitstippelen en afstemmen met het bestuur van de technische lange termijn planning;
• het bewaken en bijstellen van de midden lange termijn planning;
• het uitvoeren van de korte termijn planning, m.a.w. alle dagelijkse operationele zaken.

Verder is de TC bezig met en verantwoordelijk voor o.a:
– het indelen van de trainingstijden en zalen;
– indelen van de trainingsgroepen en teams;
– indelen, begeleiden en opleiden van vrijwillige trainers en coaches;
– wedstrijdwezen, het competitie programma;
– contacten met de Nevobo, competitie programma, team opgave, spelers opgave;
– materialen die niet tot de sportzalen behoren (bijvoorbeeld ballen).

Om ervoor te zorgen dat er binnen Flamingo’s voor iedereen plek is en de beleidspunten in acht worden genomen, is er onderscheid gemaakt tussen een vijftal lijnen. Hieronder zijn deze lijnen toegelicht.
Breedtelijn: richt zich op alle leden, die bewust kiezen voor 1 maal trainen en/of op spelers die een gemiddelde aanleg hebben voor volleybal. In principe wordt aan alle trainingsgroepen 2 keer trainen aangeboden. Binnen de breedtelijn kan het zijn dat een team zelf kiest voor maar één training.
Bij deze lijn ligt de nadruk op het op een leuke, sportieve en leerzame manier de volleybalsport onder de knie te krijgen. De nadruk ligt niet direct op prestatie. Dit wil niet zeggen dat een team niet prestatiegericht kan zijn!
Prestatielijn: richt zich op spelers met bovengemiddelde aanleg voor de volleybalsport, waarbij faciliteiten worden geboden met de nadruk op prestatie. In de prestatielijn wordt altijd 2x per week getraind. Aan spelers met bovengemiddelde aanleg die het allerhoogste willen bereiken kan een derde training aangeboden worden. Meestal trainen de jonge prestatiespelers ook al bij de regiotraining en/of het Regionale Talenten Centrum (RTC).
Recreantenlijn: wordt 1 training per week aangeboden. De recreanten binnen Flamingo’s zijn mensen die nog wel graag competitie spelen, maar dit niet meer op zaterdag willen doen. De nadruk ligt op sfeer, gezelligheid en fanatiek een balletje slaan.
Jeugdlijn: richt zich met name op kinderen vanaf 12 jaar en is onderverdeeld in een breedte en een prestatielijn. Bij Flamingo’s zijn diverse professionele trainers actief binnen de jeugdlijn. Zij worden ondersteund door een grote groep bekwame vrijwillige trainers. Belangrijk binnen de jeugdlijn is, dat iedereen op zijn of haar niveau actief plezier beleeft aan volleybal. Flamingo’s vindt de jeugdlijn het belangrijkste binnen de vereniging. Wie de jeugd heeft, heeft namelijk de toekomst.
Minilijn: bestaat uit kinderen tot ca. 12 jaar en wordt onderverdeeld in twee groepen: de groep die circulatievolleybal speelt en de groep die minivolleybal speelt.
Circulatievolleybal bestaat uit 3 verschillende trainingsgroepen: niveau 1, 2 en 3. De samenstelling van deze groepen geschiedt op leeftijd. Bij het circulatievolleybal staan vooral gooien, vangen en bewegen centraal. Daarbij wordt er een begin gemaakt met onderhands serveren en onderarms spelen. Spelenderwijs leren de kinderen de vaardigheden. De circulatievolleybalgroepen trainen één keer per week en spelen 5 à 6 keer per seizoen een toernooi.

Minivolleybal bestaat uit 3 verschillende trainingsgroepen: niveau 4, 5 en 6. De samenstelling geschiedt op niveau en leeftijd. Bij het minivolleybal wordt echt volleybal gespeeld, in teams van vier spelers. De spelers in niveau 4, 5 en 6 trainen twee keer per week en spelen ongeveer 8 keer per seizoen een toernooi.

Technische commissie     tc@flamingos.nl
Loes Geurts                       voorzitter
Ans Laracker
Henk Wouters
Freek Kwant
Peter Groenen

Technische commissie   coördinatoren       tc-coordinators@flamingos.nl
Freek Kwant              dameslijn
Henk Wouters            herenlijn
Marcel Weijers           minilijn
Nicole Geutjes            jeugdlijn
Lilian Spikmans          dames recreantenlijn
Lonneke Diemel          dames recreantenlijn
Johan van Griensven    heren recreantenlijn

Technische staf                                           tc-staf@flamingos.nl                                          

Peter Groenen
Josha Kailola

Jeugdcommissie                                         jeugdcommissie@flamingos.nl

Nicole Geutjes

Kim van duuren

Hanneke Noij

Britt Xhoffleer

Minicommissie                                            minicommissie@flamingos.nl
Marcel Weijers            voorzitter
Angela Boonen            niveau 4-5-6
Mireille Labbee            niveau 4-5-6
Daniëllee Lamers         niveau 1-2-3
Dolinda Bernards         activiteiten
Wim Baümler              activiteiten
Judith Tönnissen