Bij het spelen van een wedstrijd komt meer kijken dan men op het eerste gezicht zou denken. Dat er twee teams zijn en er een net hangt is voor de meesten erg vanzelfsprekend. Maar dit en andere uiteenlopende zaken dienen strak geregeld te worden om alles elke zaterdag weer op rolletjes te laten lopen.
Uiteraard zijn er veel vrijwilligers nodig die allerlei taken op zich nemen. Zo moeten er tellers, vlaggers, ballenkinderen en dweilers geregeld worden. Maar het is ook erg belangrijk dat de scheidsrechters van buitenaf weten waar ze naar toe moeten, de coaches van andere teams hun wedstrijdformulier krijgen, er contact is met de volleybalbond en alle teams een bal hebben om mee te volleyballen. Al deze zaken worden geregeld vanuit het wedstrijdwezen. De planning wordt door deze vrijwilligers gemaakt, maar vooral het door de mensen laten nakomen van deze planning is een belangrijke taak.
Een ander groot punt op de agenda van de mensen van het wedstrijdwezen is de scheidsrechters. Aangezien er binnen de vereniging een groot aantal teams is dat op zaterdag een wedstrijd speelt, is het belangrijk dat er ook een groot aantal scheidsrechters is die deze wedstrijden leiden. Deze scheidsrechters moeten worden gescout, vervolgens worden opgeleid en daarna getoetst alvorens ze wedstrijden voor Flamingo’s mogen fluiten. Allemaal taken van het wedstrijdwezen.

Elke zaterdag zijn er zaalwachten aanwezig in de zaal om alles in goede banen te leiden.

Commissie wedstrijdzaken             wedstrijdwezen@flamingos.nl

  • Ans Laracker                  wedstrijdsecretariaat, scheidsrechters
  • Rien Laracker                 scheidsrechters, zaalwacht
  • Chris Thissen                  zaalwacht, materialen