Adviescommissie gaat aan de slag nav brainstormsessie leden.

Beste leden, ouders en betrokkenen,

Afgelopen donderdag heeft er, zoals jullie zullen weten, een bijeenkomst plaatsgevonden om te kijken hoe het verder moet met (de toekomst van) Flamingo’s. Er was een mooie opkomst en het was fijn om te zien dat, ondanks de reden van de ingelaste vergadering, er zoveel mensen zich bekommeren om onze club.

Tijdens de vergadering is er flink gebrainstormd en zijn er verschillende dingen besproken, zoals het doel/visie van de club en wat er zoal moet gebeuren om de club op de been te houden. Een aantal punten kwam regelmatig terug, zoals het vergroten van de verbondenheid, het “missende” thuishonk en het aanbieden van kleinere taakjes binnen de commissies. Het deed ons deugd dat er veel leden, jong en oud, aangaven dat zij best wat meer willen doen. Want samen moeten we het oppakken!

Op basis van dit gesprek is er een adviescommissie ingesteld die in december nog eens bij elkaar gaat zitten en verder gaat sparren over alles wat er tijdens de vergadering naar voren is gekomen. Het doel van de commissie is om begin 2019 voorstellen of ideeën aan de leden voor te leggen over hoe onze vereniging een robuuste toekomstbestendige vereniging zou kunnen zijn. Een vereniging van, voor en gedragen door de leden en ouders. En waar ieder lid zijn/haar steentje, in welke vorm dan ook, bijdraagt.

Wij willen benadrukken dat deze adviescommissie tijdelijk zal zijn met bovenstaand doel. De commissie zal daarom niet nu en ook niet in een later stadium in de plaats treden van jullie als bestuur. Wel willen wij jullie, als daar behoefte aan is, nadrukkelijk bij onze werkzaamheden betrekken. We hopen dat goed voorbeeld doet volgen en dat er meerdere mensen zullen opstaan of aansluiten om een handje te helpen!

Tevens is er tweede vergadering gepland voor alle leden en betrokkenen van de club op 23 januari a.s. om 19:00u bij de Dragonder. Wij hopen dat jullie dan ook aanwezig zullen zijn.

Met vriendelijke groet,
De Adviescommissie

adviescommissie@flamingos.nl

Celine Aarts,
Sonja Bogels,
Carlo Cillessen,
Ester Hesen,
Maurice Linders,
Govert Teunissen,
Jan Verhoeven,
Marcel Weijers,
Anneline Akkersdijk

[shareaholic app="share_buttons" id="6719219"] [fbcomments width="100%" count="off" num="3" countmsg="reacties"]