• Bestuur Flamingo’s treedt af op 7 september

  29 jul 2022
 • Bestuur Flamingo’s treedt af op 7 september 2

  Beste leden, ouders, vrijwilligers, trainers, coaches en andere betrokkenen,

   

  Als bestuur hebben we aangegeven dat wij per 1 juli stoppen.
  Helaas zijn er tot nu toe bij ons – na diverse inspanningen - geen nieuwe mensen bekend die bereid zijn het stokje over te nemen.
  Op woensdag 7 september is er een ingelaste algemene ledenvergadering.

  Bij aanvang van deze ledenvergadering treden wij als bestuur af en geven wij de vereniging ‘terug’ aan de leden.

  Op dat moment is de club (be)stuurloos en is het aan de leden en andere aanwezigen om deze ernstige situatie met elkaar te bespreken.
  Om met elkaar keuzes te maken voor onze mooie vereniging. Staan er nieuwe bestuursleden op? Heffen we Flamingo’s op?
  Zijn er andere ideeën? Als er geen mensen zijn die samen de verantwoordelijkheid voor de club op zich willen nemen dan
  heeft de vereniging geen bestaansrecht meer.

  Wij hebben als bestuur ook nagedacht over een andere organisatievorm. Te denken valt aan een vorm met 10 kerngebieden en 10 mensen.
  Zo verdelen we verantwoordelijkheid die gepaard gaat met het leiden van een club over meerdere personen.
  Blijft staan dat er mensen zullen moeten opstaan, anders houdt het op. Zo simpel is het.
  Deze optie willen we op 7 september voorleggen als mogelijkheid voor de toekomst.

  Belangrijk! Op 7 september vervallen/stoppen alle trainingen vanaf 20.15 uur.
  Wij verwachten dat alle spelende leden vanaf 14 jaar aanwezig zijn.
  Bovendien (!) verwachten we - van onze leden jonger dan 18 jaar - ook minimaal één ouder.

  Waarom zo’n appel op ouders?
  Dat is simpel: we zijn een vereniging, waarbij het gros van de leden jonger is dan 18 jaar.
  Gelukkig is de betrokkenheid en inzet van onze jeugd groeiende.
  Ze zijn echter te jong om de verantwoordelijkheid voor onze vereniging te dragen.
  Daarom zijn ouders en andere betrokkenen hierin noodzakelijk.

  Wij hopen van harte dat deze brief jullie aanzet tot meedenken over hoe nu verder en met wie.
  Daarbij rekenen we op jullie betrokkenheid en bereidheid om Flamingo’s voort te laten bestaan.

  Mocht je naar aanleiding van deze mail vragen hebben, of wil je iets betekenen in het leiden van de club,
  laat het ons weten. Op een later tijdstip volgt een aanmeldformulier voor de vergadering.

  We zien jullie op woensdag 7 september 20.30 – 22.00 zaal 4 Events!

  Roze groet,

  Mariska, Loes, Anita en Jacques