• Contributie

  Als lid van Flamingo’s ben je verplicht om contributie te betalen. De contributie is een belangrijke bron van inkomsten om de kosten van de vereniging te dekken. Om forse verhogingen ineens te voorkomen wordt de contributie jaarlijks geïndexeerd. Als je twee keer in de week traint, moet je voor de tweede training extra betalen.
   
  De betaling van de contributie vindt plaats via automatische incasso, in 4 gelijke termijnen:

  Incasso’s

  Data Incasso

  1e termijn contributie

  15 oktober

  Grote Club Actie

  november

  2e termijn contributie

  15 december

  3e termijn contributie

  15 februari

  4e termijn contributie

  15 april

  Jeugdkamp

  juni

   

  Contributie 2021-2022

  Training

  Contributie

  Grote Clubactie*

   

   

   

   

  Mini's

  1 training

  € 150,00

   

  Mini's

  2 trainingen

  € 221,00

   

  Junioren

  2 trainingen

  € 352,50

  € 15,00

  Senioren

  2 trainingen

  € 437,50

  € 15,00

  Recreanten

  1 training

  € 198,50

  € 15,00

  Steunende leden

  nvt

  € 25,00

   

   * Grote Clubactie geldt voor volwassen leden en jeugdleden vanaf 14 jaar.

  Voor nieuwe leden geldt dat het verlenen van een machtiging verplicht is!
   
  N.B.: Bij de betaling van de contributie wordt uitgegaan van het team waarin je speelt. Dus als je bijvoorbeeld 15 bent en je speelt in D2, val je onder de categorie senioren.
   
  Als je besluit tijdens het seizoen te stoppen, moet je er rekening mee houden dat het volledige bedrag in rekening wordt gebracht. Dit geldt dus ook voor de mensen die betalen via automatische incasso.
   
  Indien je alleen traint en geen competitie speelt bij Flamingo’s, moet er toch een (aangepaste) contributie betaald worden.
   
   
  Gezinskorting
  De derde persoon van een gezin betaalt de helft van de contributie. Een vierde en vijfde persoon binnen een gezin mag gratis lid worden. Een eventuele 2e training dient wel volledig te worden betaald.

  Jeugdfonds Sport
  Is er in de privé-situatie een financiële reden die het voor jouw kind moeilijk maakt om lid te worden van onze vereniging? Maak dan gebruik van het Jeugdfonds Sport! Het Jeugdfonds Sport is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 20 jaar die om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Het Jeugdfonds wil deze kinderen en jongeren toch de mogelijkheid geven lid te worden van een sportvereniging als Volleybalvereniging Flamingo’s ‘56 door het contributiegeld (grotendeels) te vergoeden.