Als lid van Flamingo’s is men verplicht om contributie te betalen. De contributie is een belangrijke bron van inkomsten om de kosten van de vereniging te dekken. Om forse verhogingen ineens te voorkomen wordt de contributie jaarlijks geïndexeerd.

Als men twee keer in de week traint, moet men voor de tweede training extra betalen.

N.B.: Bij de betaling van de contributie wordt uitgegaan van het team waarin men speelt. Dus als men bv. 15 is en men speelt in D2, valt men onder de categorie senioren.

De betaling van de contributie vindt plaats via automatische incasso, in 4 gelijke termijnen.

Incasso’sData Incasso
1e termijn contributie15 oktober
2e termijn contributie15 december
3e termijn contributie15 februari
4e termijn contributie15 april
Jeugdkampjuni

Voor nieuwe leden geldt dat het verlenen van een machtiging verplicht is!

Als men besluit tijdens het seizoen te stoppen, moet men er rekening mee houden dat het volledige bedrag in rekening wordt gebracht. Dit geldt dus ook voor de mensen die betalen via automatische incasso.

De derde persoon van een gezin betaalt de helft van de contributie. Een vierde en vijfde persoon binnen een gezin mag gratis lid worden. Een eventuele 2e training dient wel volledig te worden betaald.

Indien iemand alleen traint en geen competitie speelt bij Flamingo’s, moet er toch een (aangepaste) contributie betaald worden.

Contributie

2019-2020Contributie2e training Shirthuur

Grote Clubactie*

Senioren€ 279,-€ 146,-€ 12,50€ 15,-*
Junioren€ 222,-€ 118,-€ 12,50€ 15,-*
Mini’s€ 150,-€ 71,-

 
Recreanten € 186,- € 12,50€ 15,-*
Steunende leden € 25,-   

* Grote Clubactie geldt voor volwassen leden en jeugdleden vanaf 14 jaar.