• Lidmaatschap beëindigen

    Wil je stoppen met volleyballen bij Flamingo’s, dan is dat natuurlijk heel jammer. Je kunt je afmelden door een mail te sturen naar ledenadministratie@flamingos.nl

    Bij afmelding tijdens het seizoen moet de contributie voor het hele seizoen betaald worden, omdat ook alle afspraken met financiële consequenties voor aanvang van het seizoen gemaakt worden. Denk aan zaalhuur, trainerskosten, Nevobo, etc. Het verenigingsseizoen loopt van 1 augustus t/m 30 juni.

    Opzegging van een lidmaatschap kan alleen schriftelijk en uiterlijk voor 1 juni.