Geplaatst door & opgeslagen onder Nieuws.

Update corona: we mogen weer!

 

Op vrijdagavond 14 januari maakten premier Mark Rutte en minister van VWS Ernst Kuipers bekend dat er per zaterdag 15 januari weer getraind mag worden in groepsverband, zonder eindtijd. Dit geldt voor zowel de binnen- als buitensport, voor de jeugd en senioren. Helaas ligt de competitie voorlopig nog stil, maar we hopen dat dit ook op korte termijn weer mogelijk is. Een nieuw weegmoment volgt op dinsdag 25 januari.

We mogen dus weer! We pakken de trainingen weer op volgens het bekende schema van voor de lockdown. Tot snel weer in de hal!

Heel veel plezier met het hervatten van de trainingen!

Let op: aan het sporten is een aantal regels verbonden:

 • Mondkapjes: draag binnen, tenzij je aan het sporten bent, een mondkapje. Voor buiten geldt het advies om deze te dragen wanneer er geen 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden kan worden.
 • Coronatoegangsbewijs: voor binnensport is een coronatoegangsbewijs voor 18 jaar en ouder verplicht. Het coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde krachten als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.
 • Publiek: toeschouwers zijn niet toegestaan, niet bij trainingen en niet bij onderlinge wedstrijden op de club.
 • Kleedkamers, toiletten en douchen: hier kun je gewoon gebruik van maken.
 • Kantine: de kantine is geopend voor afhaal. Voor andere doeleinden blijft deze gesloten.

Geplaatst door & opgeslagen onder Nieuws.

Update corona: we mogen weer!

 

Op vrijdagavond 14 januari maakten premier Mark Rutte en minister van VWS Ernst Kuipers bekend dat er per zaterdag 15 januari weer getraind mag worden in groepsverband, zonder eindtijd. Dit geldt voor zowel de binnen- als buitensport, voor de jeugd en senioren. Helaas ligt de competitie voorlopig nog stil, maar we hopen dat dit ook op korte termijn weer mogelijk is. Een nieuw weegmoment volgt op dinsdag 25 januari.

We mogen dus weer! We pakken de trainingen weer op volgens het bekende schema van voor de lockdown. (Anke, Kim, zijn de C en de B al geïnformeerd over de gewijzigde trainingstijden?). Tot snel weer in de hal!

Heel veel plezier met het hervatten van de trainingen!

Let op: aan het sporten is een aantal regels verbonden:

 • Mondkapjes: draag binnen, tenzij je aan het sporten bent, een mondkapje. Voor buiten geldt het advies om deze te dragen wanneer er geen 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden kan worden.
 • Coronatoegangsbewijs: voor binnensport is een coronatoegangsbewijs voor 18 jaar en ouder verplicht. Het coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde krachten als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.
 • Publiek: toeschouwers zijn niet toegestaan, niet bij trainingen en niet bij onderlinge wedstrijden op de club.
 • Kleedkamers, toiletten en douchen: hier kun je gewoon gebruik van maken.
 • Kantine: de kantine is geopend voor afhaal. Voor andere doeleinden blijft deze gesloten.

Geplaatst door & opgeslagen onder Nieuws.

Het voorlopige trainingsschema is grotendeels gereed. Afhankelijk van nog lopende gesprekken kan het zijn dat we het schema nog moeten aanpassen. Dat zullen we dan zo snel mogelijk met de betreffende teams communiceren.

Met sportieve groet,

TC Flamingo’s 56

 

Geplaatst door & opgeslagen onder Nieuws.

Afscheid van onze 3 Roze Vogols bij Fast!!

Afgelopen zondag is er op een prachtige, eervolle manier afscheid genomen van Lara, Rachel en Steffie bij Fast. Het enige wat miste was een volle zaal.

Als Flamingo’s staan we hier ook graag even bij stil. Lara gaat studeren in Zwolle en spelen bij Regio Zwolle Volleybal, een collegavereniging in de eredivisie. Heel jammer, maar een begrijpelijke keuze Lara. We wensen je veel succes! Waar je ook speelt. Er zullen veel mensen van jou en je talent mogen genieten!

Rachel en Steffie: van dröpkes van 6 jaar bij Flamingo’s tot volgroeide, dragende eredivisiespeelsters bij Fast. Wat hebben we vele jaren van jullie mogen genieten. Een voorbeeld en inspiratiebron voor onze jeugd. Twee vereigingsmensen in hart en nieren. Binnen en buiten het volleybalveld. TopPrestaties hand in hand met plezier! Daar zijn jullie een mooi voorbeeld van. We wensen jullie nog twee mooie laatste wedstrijden toe!

Lara, Rachel en Steffie. We zullen jullie bij Fast echt gaan missen. Maar, eens een Roze Vogol, altijd een Roze Vogol. So, we’ll meet again. Don’t know where, don’t know when. But I know we’ll meet again some sunny day waar de niers langs kronkelwegen bij een burcht de Maas ontmoet!

https://www.facebook.com/FASTVolleybal/videos/290662219218035/

Geplaatst door & opgeslagen onder Nieuws.

Als je de naam Bertus van As noemt, dan denk je aan onze zusterverenigingen Vitesse ‘08 en ‘t Bombakkes. Maar ook voor Flamingo’s was Bertus jarenlang een zeer belangrijke kracht.

Bertus, die jarenlang volleybalscheidsrechter was in de nationale divisies.
Bertus, die zorgde dat er collega-scheidsrechters waren die tijdens ons Internationaal Flamingo’s-toernooi wedstrijden in de hoogste divisies floten.

Bertus van As
Bertus, die betrokken was bij de horeca tijdens ons volleybaltoernooi en in onze eigen oude kantine, die wij samen ooit hadden met Cougars.
Bertus, die in de Maas en Nierbode verslagen schreef van de wedstrstrijden van onze eerste dames- en herenteams en daarnaast ook het gesproken woord deed via de lokale omroep.
En nu moeten we zelf schrijven: Bertus is van ons heen gegaan.

Bertus,
bedankt voor alles wat jij voor Flamingo’s hebt gedaan en betekent. En niet alleen voor onze vereniging, maar ook voor de hele Gennepse gemeenschap.

Bertus, voor jou heeft het laatste fluitsignaal ”einde wedstrijd” geklonken.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.

Bestuur en leden Flamingo’s

Geplaatst door & opgeslagen onder Nieuws.

FAST Academy biedt vanaf komend seizoen ruimte voor jonge jeugdspelers van mini’s niveau 5 en 6.

FAST Academy is een loot aan de boom van FAST; de stichting die is opgericht om vorm te geven aan de samenwerking tussen het Gennepse Flamingo’s en Activia uit Sint Anthonis. In deze stichting is het gezamenlijke damesvolleybal-eredivisieteam ondergebracht. Het komende seizoen zal FAST alweer voor het vijfde achtereenvolgende seizoen deelnemen aan de hoogste landelijke competitie, waarin het inmiddels een vaste en stabiele plaats heeft verworven.

Eén van de doelstellingen van FAST is om regionaal aan deskundigheidsbevordering te doen, om zo de kwaliteit van het regionale volleybal op peil te houden en liever nog; het ombuigen van de neerwaartse spiraal te helpen realiseren. Niet alleen bieden wij clinics aan voor trainers uit de omgeving maar ook is heel bewust FAST Academy (FA) in het leven geroepen. FA biedt kwalitatief hoogwaardige trainingen aan voor jeugdige talenten van alle verenigingen uit de regio, zodat deze spelers van groter belang worden voor de eigen vereniging.

Om een echte topper te worden moet je echter lang, veel en intensief trainen. Daarnaast is het hebben van talent natuurlijk een groot voordeel. Talent heeft echter niet iedereen in gelijke mate. Maar; veel valt te compenseren met ambitie, houding, motivatie, discipline en goed en gericht trainen. Bij dat laatste komt FA om de hoek kijken en kan hierin een belangrijke rol spelen. Naast het trainen bij de eigen vereniging kan zo extra geïnvesteerd worden in de toekomst.

Al 3 seizoenen biedt FA trainingen aan voor de B- en C-jeugd, maar het komende seizoen willen we een volgende stap maken door de doelgroep te verbreden. Daarom richten we ons nu ook op de groep mini’s 5 en 6.
Onder deskundige begeleiding maken onze sporters kennis met sportcultuur en wordt er gewerkt aan alle factoren die een belangrijke rol spelen binnen het volleybal en jeugdontwikkeling. Naast volleybaltrainingen worden ook andere vormen van beweging aangeboden met accenten op o.a. motoriek, coördinatie en wendbaarheid. Een jonge sporter beschikt natuurlijk nog niet over alle topsporteigenschappen, maar het is wel een steun in de rug om te weten waar je naar toe kunt werken om een topper te worden.

De trainingen voor mini’s niveau 5 en 6 zullen gehouden worden in de Activiahal op de vrijdag van 15:00 – 16:30 uur en de hoofdtrainer wordt Veerle van de Heuvel. Naast haar functie van minicoördinator bij het Udense Saturnus is Veerle al sinds het begin speelster bij het dames eredivisieteam van FAST. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de kosten 275 Euro bedragen voor 25 trainingen.

Eventuele selectietrainingen zullen worden gehouden op 2 momenten in september.

Denk je dat jijzelf, je zoon/dochter, vriend/vriendin of teamgenootje het geweldig zou vinden om te groeien in het volleybal? Neem contact op met ons en meld je zo snel mogelijk aan voor de selectietraining in september (nadere berichten hierover volgen na inschrijving).

Zoals al eerder gememoreerd wil FAST (Academy) regionaal aan deskundigheidsbevordering doen. Aan de verenigingen die meer dan 2 kinderen aanmelden bij FAST Academy (B- en C-jeugd en mini’s tesamen) willen wij een tegenprestatie leveren. In overleg zal voor de trainers een gratis clinic verzorgd worden. Wij zien dit als een vorm van samenwerking die uit zou kunnen monden in een soort partnerschap. Immers; alle verenigingen hebben min of meer dezelfde belangen.

Meer informatie vind je op de site www.fastacademy.nl. Als je je wilt aanmelden kun je het aanmeldingsformulier aanvragen of downloaden en ingevuld opsturen naar bevanderwoude@icloud.com.
Natuurlijk kun je bij bovenstaand mailadres of op 06-19850978 (Bé van der Woude – secretaris) ook terecht met eventuele vragen.

Geplaatst door & opgeslagen onder Nieuws.

Hallo Roze Vogols!

Zoals aangekondigd nodigden we jullie uit voor de Algemene Leden Vergadering op 22 januari 2020 om 20.00 uur bij 4Events. Tijdens de ALV legde het bestuur aan de leden verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteerde het de plannen en begroting voor 2020.

Met sportieve groet,

Bestuur Volleybalvereniging Flamingo’s ’56

Ontvangst: 19.45 uur Locatie: 4Events / zaal Pica Mare Aanvang 20.00 uur

Het bestuur van Volleybalvereniging Flamingo’s ‘56 nodigt je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 22 januari 2020.

Agenda

 1. Opening van de vergadering
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ALV van 10 april 2019
 4. Terugblik 2019 en plannen 2020
 5. Financieel jaarverslag seizoen 2018-2019 en begroting 2019-2020
 6. Verslag Kascommissie 2018-2019 en benoeming Kascommissie 2019-2020
 7. Benoeming (nieuwe) bestuursleden:
  1. Anita Thissen als penningmeester
  2. Loes Geurts als bestuurslid Technische zaken
  3. Jacques Verstegen in de gewijzigde rol van bestuurslid automatisering/ICT
 8. Pauze
 9. Tafelgesprekken rondom gedragscode, toernooi Flamingo’s en kantine Pica Mare
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Leden die de ALV zullen bezoeken en graag vooraf de stukken willen ontvangen, kunnen deze per mail aanvragen via bestuur@flamingos.nl

Geplaatst door & opgeslagen onder Nieuws.

Beste leden, ouders, trainers, coaches en vrijwilligers,

Op zaterdag 14 december is Jan Francissen plotseling overleden op 83 jarige leeftijd. Jan – voor velen ‘de Cis’ – is één van de drie oprichters van Flamingo’s. Hij stond aan de basis van jaren volleybalplezier, van ontzettend veel lachen en plezier maken, van oneindige bomen opzetten over volleybal, van veel flamingohuwelijken én van het internationale volleybaltoernooi van Flamingo’s.

Voorafgaand aan de kwartfinale van de bekerwedstrijd van FAST a.s. zaterdag om 20.00 uur in Pica Mare houden wij een minuut stilte om Jan te eren, hem te herinneren en hem te danken voor wat hij voor Flamingo’s betekend heeft.

Aanstaande vrijdag 20 december van 13.00- 15.00 uur is er een laatste informeel samenzijn rondom Cis in zaal Pica Mare te Gennep, zijn oude sporthal. We verzamelen met een aantal (oud)leden net voor enen buiten voor Pica Mare. Mocht je hierbij willen aansluiten dan ben je van harte welkom!

Bestuur en kernteam Flamingo’s

Geplaatst door & opgeslagen onder Nieuws.

Als lid van Flamingo’s of Activia kon je tot nu toe (als je jonger dan 16 jaar was) nog zonder te betalen naar binnen bij alle wedstrijden van ons gezamenlijke dames eredivisieteam van FAST. Om de Eredivisie op een hoger plan te brengen, willen we hier, samen met de Nevobo, een volgende stap in zetten. Ook jij hebt voortaan een entreebewijs nodig om bij ons te komen kijken. Daarom bieden we al onze leden komend seizoen kosteloos een seizoenkaart aan waarmee je het hele seizoen bij alle wedstrijden WEER GRATIS toegang hebt tot de wedstrijden van FAST.

Je bestelt deze gratis seizoenkaart 2019-2020 voor de wedstrijden van FAST op onze clubpagina via deze link: https://pos.cmtickets.com/fast20192020.

Maak je geen gebruik van deze gratis seizoenkaart, dan ga je komend seizoen per wedstrijd 1 Euro betalen! Niet veel, maar als je alle thuiswedstrijden bezoekt scheelt dat al snel meer dan een tientje! Dat is de moeite meer dan waard lijkt ons.

Nadat je via bovenstaande link je gegevens hebt ingevuld, ontvang je je seizoenkaart als e-ticket in je mail. Dit e-ticket wordt bij iedere wedstrijd die je bezoekt, gescand. Zorg daarom dat je deze altijd bij je hebt. Als afbeelding op je telefoon of tablet, of in print op A4 papier.

Mocht je nog vragen hebben; stuur dan even een mailtje naar bevanderwoude@icloud.com.

😉

We hopen je komend seizoen vaak te zien (en te horen ) op de thuistribune. Bestellen dus die gratis seizoenkaart!