Geplaatst door & opgeslagen onder Nieuws.

In onderstaande documenten vinden jullie de Corona Regels voor o.a. het gebruik van Sporthal Pica Mare. Alle informatie voor sporters, trainers, coaches en scheidsrechters is hier te vinden:

Voor vragen en/of opmerkingen stuur gerust een mail naar bestuur @flamingo’s.nl

Sportprotocol NOC*NSF

Protocol Indoor Volleybal Nevobo

Arbitrageprotocol Indoor Volleybal

Corona Regels sporthal Pica Mare – 17 September 2020

1. Basisregels

 1. Wij vragen alle gebruikers en bezoekers van de sporthal de basisregels die voor iedereen in Nederland gelden in acht te nemen. Dit wil zeggen:
  • blijf bij klachten thuis en laat u testen;
  • houd 1,5 meter afstand van anderen;
  • was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog;
  • vermijd drukte:
 2. Dit document is een levend document en zal indien nodig aangepast worden; mocht u vragen en/of opmerkingen hebben stuur dan een mail naar bestuur @flamingos.nl.
 3. In principe gelden deze regels voor alle teamsporters bij Pica Mare. Per vereniging/sport kunnen er specifieke aanvullende regels zijn.

2. Looproute en gebruik kleedkamers voor sporters/trainers/coaches

 1. Kom zoveel mogelijk reeds omgekleed naar een training of wedstrijd.
 2. Bij binnenkomst bij Pica Mare staat een groot bord met de standaard Covid vragenlijst. Indien je een van de vragen met ‘ja’ beantwoordt vragen we je om de accommodatie niet te betreden.
 3. Na binnenkomst moet je je handen desinfecteren en de routing naar de sporthal volgen.
 4. Volg de route voor sporters en let goed op de instructies die aan de linkerzijde bij het raam hangen; deze kunnen wijzigen dus blijf ze altijd even goed lezen.
 5. In de sporthal gebruiken we een eenrichtingsroute. Je bent verplicht die te volgen.
 6. Als je de zaal inkomt volg je de groene route en ga je via de trap in het eerst trapportaal naar beneden naar de zaal.
 7. Van elk team moet de aanvoerder of coach zich melden bij de zaalwacht. Die kan men bereiken door via het eerste trapportaal naar boven te gaan. Vervolgens kan men via de deur aan de rechterzijde naar de juryruimte aan de rechterzijde om zich aan te melden. Na het aanmelden moet men via dezelfde route terug en via het eerste trapportaal naar de zaal. Daar kan men dan op de wachtbanken bij/op veld 2 (of uitschuiftribune indien in gebruik) gaan zitten.
 8. Spelers die zich nog moeten omkleden gaan via de zaal, en het trapportaal halverwege naar boven naar de toegewezen kleedlokalen. Na omkleden verlaat men het kleedlokaal aan de achterzijde en gaat via de gang naar het eerste trapportaal. Daar gaat men via de trappen naar beneden naar de zaal.
 9. Omgeklede spelers en de eventuele coach gaan in de zaal op de aangewezen wachtbanken.
 10. Indien de extra tribune uitgeschoven is loop je om de tribune heen om daarna de route met de groene pijlen weer te volgen.
 11. Bovenaan de trap hangt een briefje met welke kleedkamer voor jou als sporter beschikbaar is. Hou hierbij rekening met het maximum aantal mensen die gelijktijdig in de kleedkamer aanwezig mogen zijn. Als er spelers ouder dan 18 jaar in het team zitten dan mogen er maximaal 5 personen gelijktijdig in de kleedkamer aanwezig zijn. Omkleden moet in de aangegeven vierkanten, zodat je onderling voldoende afstand houdt.
 1. Als je klaar bent in de kleedkamer moet je deze (met je spullen die je meeneemt naar de zaal) verlaten naar de gang in de richting van het trappenhuis bij de entree van de sporthal. Het is niet toegestaan om de kleedkamer aan de zijde van de tribune/zaal te verlaten!
 2. Moet je in de sporthal zijn, dan ga je weer via dit trappenhuis naar beneden naar de ingang van de zaal.
 3. Je mag uitsluitend in de zaal aanwezig zijn als je op het DWF staat vermeld of een door de vereniging aangewezen functie hebt.
 4. Ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder. Deze laatste groep (18 jaar en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 meter bij jou komen.
 5. Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je tot niemand afstand te houden. En iedereen mag dichter dan 1,5 meter bij jou komen.
 6. Als je in het veld staat tijdens de wedstrijd gelden deze regels niet, daarbuiten wel.
 7. Als verenigingen zijn wij samen verantwoordelijke voor het naleven van de veiligheidsmaatregelen rondom het Corona virus; durf elkaar aan te spreken op afspraken en laten we samen zorgen dat we kunnen blijven sporten.
 8. Na een wedstrijd of training verlaat je de zaal zo snel mogelijk via de trap/kleedkamer richting de uitgang/kantine of wellicht ga je nog als toeschouwer de tribune op.
 9. Mocht je dan de wedstrijd willen douchen en omkleden dan kan dat in de toegewezen kleedlokalen, maar niet eerder dan het tijdstip dat in het schema is vermeld.

3. Scheidsrechters / tellers

 1. Scheidsrechters en tellers melden zich in de jury/zaalwachtruimte. Die kan men bereiken door via het eerste trapportaal naar boven te gaan. Vervolgens kan men via de deur aan de rechterzijde naar de juryruimte aan de rechterzijde om zich aan te melden. Na het aanmelden moet men via dezelfde route terug en via het eerste trapportaal naar de zaal. Daar kan men dan op de wachtbanken bij/op veld 2 (of uitschuiftribune indien in gebruik) gaan zitten.
 2. Nationale en regioscheidsrechters kunnen gebruik maken van de kleedlokalen achter de kantine. Na omkleden gaat men terug naar de zaalwacht om de tablet en wedstrijdbal mee te nemen. Scheidsrechters en tellers mogen wachten op de boventribune op het gedeelte tussen de juryruimte en de deur naar de boventribune/het eerste trappengat.
 3. De scheidsrechter neemt de tablet en wedstrijdbal mee. Deze kunnen in de jury/zaalwachtruimte nog ontsmet worden.
 4. Het dwf wordt ingevuld door de teller die uitgerust is met de tablet. Controle door de scheidsrechter is noodzakelijk. Let er daarbij op dat je afstand houdt en dat de teller na goedkeuring van de scheidsrechter het vinkje zet. Tussen de wedstrijden door, maken we de tablets schoon.
 5. De telborden en scheidsrechtersstoel wordt tussen de wedstrijden schoongemaakt.
 6. Scheidsrechters nemen hun eigen fluitje mee.

4. Toeschouwers bij trainingen en/of (oefen)wedstrijden:

 1. Bij binnenkomst bij Pica Mare staat een groot bord met de standaard Covid vragenlijst. Indien je een van de vragen met ‘ja’ beantwoordt vragen we je om de accommodatie niet te betreden.
 2. Na binnenkomst moet je je handen desinfecteren en de routing naar de sporthal (of kantine) volgen.
 3. Registreer je bezoek met de QR code die op diverse plekken hangen.
 4. De trap en de deur worden in twee richtingen gebruikt. Let dus goed op en geef elkaar de ruimte.
 5. Volg de route voor toeschouwers en let goed op de instructies die aangeven zijn bij de ingangsdeur van de tribune; het kan zijn dat deze wijzigen dus altijd even goed lezen.
 6. Op de tribunes zijn alleen zitplaatsen beschikbaar, dit in verband met de benodigde loopruimte. Het is ook niet toegestaan om achter de zitplaatsen/-banken te staan.
 7. Op de boven tribune zijn maximaal 21 zitplaatsen; Indien de uitschuifbare tribune ook is uitgeschoven zijn er 30 extra zitplaatsen.
 8. Na praten is gezellig maar gebruik hier vooral de kantine voor zodat er zo snel mogelijk ook weer plek is voor mensen die een volgende wedstrijd willen spelen.
 9. Indien alleen de boven tribune beschikbaar is of wanneer er veel toeschouwers verwacht worden, kan het zijn dat we je vragen een plaats te reserveren. Mocht dit het geval zijn dan wordt hierover specifiek met spelers/toeschouwers gecommuniceerd.
 10. Voor toeschouwers die 18 jaar of ouder zijn geldt dat zitplaatsen alleen beschikbaar zijn op de plekken met een nummer tenzij je uit hetzelfde huishouden komt.
 11. Kinderen t/m 12 jaar hoeven zich niet te houden aan de nummering maar moeten wel ook zitten.
 12. leden uit hetzelfde huishouden mogen op nummers en daartussen zitten, met in achtneming van 1,5 meter afstand tot andere toeschouwers.
 13. Als er geen plekken beschikbaar zijn verzoeken we je de tribune te verlaten. Het is niet toegestaan om achter de zitplaatsen/-banken te blijven staan.
 14. Aanmoedigen is uitsluitend toegestaan middels applaudisseren. Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 15. Als vereniging zijn wij samen verantwoordelijke voor het naleven van de veiligheidsmaatregelen rondom het Corona virus; durf elkaar aan te spreken op afspraken en laten we samen zorgen dat we kunnen blijven sporten.
 16. Als je als toeschouwer om welke reden dan ook naar de zaal zou moeten, volg hiervoor dan ook de aangegeven route(s); je mag niet over het hekje naar de kleedlokalen of zaal.

5. Aanvullende informatie voor (toeschouwers van) onze tegenstanders in de

wedstrijden

 1. Het aantal zitplaatsen op de tribune is beperkt; wij verzoeken u geen extra publiek buiten degenen die voor het vervoer zorgen mee te nemen. Mocht u dit toch willen, informeert u dan voorafgaand aan de wedstrijd wat de mogelijkheden zijn.
 2. De coaches en hun teams worden gevraagd om het Dwf tevoren thuis in te vullen.
 3. Verzoek aan de uitspelende teams om kort voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.Onze zaal beschikt slechts beperkt over ruimte om wachtende teams binnen te huisvesten. Dit kan betekenen dat er buiten gewacht moet worden als er binnen geen ruimte beschikbaar is. Daarom het verzoek om maximaal 40 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
 1. Aangezien er beperkte ruimte is bij de bank voor de begeleiders en wisselspelers, verzoeken wij uitspelende teams om de begeleidende staf zo klein mogelijk te houden.
 2. Sporters worden verzocht zoveel mogelijk omgekleed naar de sporthal te komen en bij voorkeur thuis te gaan douchen. Dit omdat de ruimte in de kleedkamers zeer beperkt is.
 3. Kantine Optisport In de kantine gelden de regels van Optisport; het aantal zitplekken is beperkt.

7. Uitwedstrijden

 1. Vervoer in de auto. Volg hiervoor de algemene richtlijnen van de overheid. Bij personen boven de 13 jaar uit een verschillend huishouden in dezelfde auto is het advies een mondkapje te dragen. Wij kunnen ons voorstellen dat je er de komende maanden voor kiest om maximaal met 4 personen in een auto te zitten, zodat je niet met drie man op de achterbank gepropt hoeft te zitten.
 2. Beperk de begeleiding van je team en check de site van de gastvereniging hoe ze met publiek omgaan. Bij ons is zelf maar zeer beperkt plek, en daarin zullen we niet de enige vereniging zijn.
 3. In de sporthal waar je op bezoek bent, volg je de aanwijzingen ter plaatse op en houd je afstand zoals je dat in je eigen sporthal ook zou doen. Check voorafgaand aan de uitwedstrijd de site van de vereniging waar je op bezoek gaat voor eventuele locatie specifieke richtlijnen.
 4. De ballentassen zijn uitgerust met een pakje met wegwerpdoekjes. Na inspelen maak je de ballen schoon voordat je ze weer in de tas stopt. Is het pakje leeg, dan meld je dat bij je trainer/coach zodat deze dit bij de TC kan melden. Zo kunnen we de doekjes weer aavullen en grijpt niemand mis.

Geplaatst door & opgeslagen onder Nieuws.

Het voorlopige trainingsschema is gereed. Het was dit jaar een stevige uitdaging. Ook omdat we helaas nog niet alle trainersplekken hebben kunnen invullen. Het kan dus zo zijn dat we afhankelijk van de beschikbaarheid van de trainers met wie we nog in gesprek zijn het schema nog moeten aanpassen. Dat zullen we dan zo snel mogelijk met de betreffende teams communiceren.

Met sportieve groet,

TC Flamingo’s 56

Geplaatst door & opgeslagen onder Nieuws.

Als je de naam Bertus van As noemt, dan denk je aan onze zusterverenigingen Vitesse ‘08 en ‘t Bombakkes. Maar ook voor Flamingo’s was Bertus jarenlang een zeer belangrijke kracht.

Bertus, die jarenlang volleybalscheidsrechter was in de nationale divisies.
Bertus, die zorgde dat er collega-scheidsrechters waren die tijdens ons Internationaal Flamingo’s-toernooi wedstrijden in de hoogste divisies floten.

Bertus van As
Bertus, die betrokken was bij de horeca tijdens ons volleybaltoernooi en in onze eigen oude kantine, die wij samen ooit hadden met Cougars.
Bertus, die in de Maas en Nierbode verslagen schreef van de wedstrstrijden van onze eerste dames- en herenteams en daarnaast ook het gesproken woord deed via de lokale omroep.
En nu moeten we zelf schrijven: Bertus is van ons heen gegaan.

Bertus,
bedankt voor alles wat jij voor Flamingo’s hebt gedaan en betekent. En niet alleen voor onze vereniging, maar ook voor de hele Gennepse gemeenschap.

Bertus, voor jou heeft het laatste fluitsignaal ”einde wedstrijd” geklonken.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.

Bestuur en leden Flamingo’s

Geplaatst door & opgeslagen onder Nieuws.

FAST Academy biedt vanaf komend seizoen ruimte voor jonge jeugdspelers van mini’s niveau 5 en 6.

FAST Academy is een loot aan de boom van FAST; de stichting die is opgericht om vorm te geven aan de samenwerking tussen het Gennepse Flamingo’s en Activia uit Sint Anthonis. In deze stichting is het gezamenlijke damesvolleybal-eredivisieteam ondergebracht. Het komende seizoen zal FAST alweer voor het vijfde achtereenvolgende seizoen deelnemen aan de hoogste landelijke competitie, waarin het inmiddels een vaste en stabiele plaats heeft verworven.

Eén van de doelstellingen van FAST is om regionaal aan deskundigheidsbevordering te doen, om zo de kwaliteit van het regionale volleybal op peil te houden en liever nog; het ombuigen van de neerwaartse spiraal te helpen realiseren. Niet alleen bieden wij clinics aan voor trainers uit de omgeving maar ook is heel bewust FAST Academy (FA) in het leven geroepen. FA biedt kwalitatief hoogwaardige trainingen aan voor jeugdige talenten van alle verenigingen uit de regio, zodat deze spelers van groter belang worden voor de eigen vereniging.

Om een echte topper te worden moet je echter lang, veel en intensief trainen. Daarnaast is het hebben van talent natuurlijk een groot voordeel. Talent heeft echter niet iedereen in gelijke mate. Maar; veel valt te compenseren met ambitie, houding, motivatie, discipline en goed en gericht trainen. Bij dat laatste komt FA om de hoek kijken en kan hierin een belangrijke rol spelen. Naast het trainen bij de eigen vereniging kan zo extra geïnvesteerd worden in de toekomst.

Al 3 seizoenen biedt FA trainingen aan voor de B- en C-jeugd, maar het komende seizoen willen we een volgende stap maken door de doelgroep te verbreden. Daarom richten we ons nu ook op de groep mini’s 5 en 6.
Onder deskundige begeleiding maken onze sporters kennis met sportcultuur en wordt er gewerkt aan alle factoren die een belangrijke rol spelen binnen het volleybal en jeugdontwikkeling. Naast volleybaltrainingen worden ook andere vormen van beweging aangeboden met accenten op o.a. motoriek, coördinatie en wendbaarheid. Een jonge sporter beschikt natuurlijk nog niet over alle topsporteigenschappen, maar het is wel een steun in de rug om te weten waar je naar toe kunt werken om een topper te worden.

De trainingen voor mini’s niveau 5 en 6 zullen gehouden worden in de Activiahal op de vrijdag van 15:00 – 16:30 uur en de hoofdtrainer wordt Veerle van de Heuvel. Naast haar functie van minicoördinator bij het Udense Saturnus is Veerle al sinds het begin speelster bij het dames eredivisieteam van FAST. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de kosten 275 Euro bedragen voor 25 trainingen.

Eventuele selectietrainingen zullen worden gehouden op 2 momenten in september.

Denk je dat jijzelf, je zoon/dochter, vriend/vriendin of teamgenootje het geweldig zou vinden om te groeien in het volleybal? Neem contact op met ons en meld je zo snel mogelijk aan voor de selectietraining in september (nadere berichten hierover volgen na inschrijving).

Zoals al eerder gememoreerd wil FAST (Academy) regionaal aan deskundigheidsbevordering doen. Aan de verenigingen die meer dan 2 kinderen aanmelden bij FAST Academy (B- en C-jeugd en mini’s tesamen) willen wij een tegenprestatie leveren. In overleg zal voor de trainers een gratis clinic verzorgd worden. Wij zien dit als een vorm van samenwerking die uit zou kunnen monden in een soort partnerschap. Immers; alle verenigingen hebben min of meer dezelfde belangen.

Meer informatie vind je op de site www.fastacademy.nl. Als je je wilt aanmelden kun je het aanmeldingsformulier aanvragen of downloaden en ingevuld opsturen naar bevanderwoude@icloud.com.
Natuurlijk kun je bij bovenstaand mailadres of op 06-19850978 (Bé van der Woude – secretaris) ook terecht met eventuele vragen.

Geplaatst door & opgeslagen onder Nieuws.

Hallo Roze Vogols!

Zoals aangekondigd nodigden we jullie uit voor de Algemene Leden Vergadering op 22 januari 2020 om 20.00 uur bij 4Events. Tijdens de ALV legde het bestuur aan de leden verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteerde het de plannen en begroting voor 2020.

Met sportieve groet,

Bestuur Volleybalvereniging Flamingo’s ’56

Ontvangst: 19.45 uur Locatie: 4Events / zaal Pica Mare Aanvang 20.00 uur

Het bestuur van Volleybalvereniging Flamingo’s ‘56 nodigt je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 22 januari 2020.

Agenda

 1. Opening van de vergadering
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ALV van 10 april 2019
 4. Terugblik 2019 en plannen 2020
 5. Financieel jaarverslag seizoen 2018-2019 en begroting 2019-2020
 6. Verslag Kascommissie 2018-2019 en benoeming Kascommissie 2019-2020
 7. Benoeming (nieuwe) bestuursleden:
  1. Anita Thissen als penningmeester
  2. Loes Geurts als bestuurslid Technische zaken
  3. Jacques Verstegen in de gewijzigde rol van bestuurslid automatisering/ICT
 8. Pauze
 9. Tafelgesprekken rondom gedragscode, toernooi Flamingo’s en kantine Pica Mare
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Leden die de ALV zullen bezoeken en graag vooraf de stukken willen ontvangen, kunnen deze per mail aanvragen via bestuur@flamingos.nl

Geplaatst door & opgeslagen onder Nieuws.

Beste leden, ouders, trainers, coaches en vrijwilligers,

Op zaterdag 14 december is Jan Francissen plotseling overleden op 83 jarige leeftijd. Jan – voor velen ‘de Cis’ – is één van de drie oprichters van Flamingo’s. Hij stond aan de basis van jaren volleybalplezier, van ontzettend veel lachen en plezier maken, van oneindige bomen opzetten over volleybal, van veel flamingohuwelijken én van het internationale volleybaltoernooi van Flamingo’s.

Voorafgaand aan de kwartfinale van de bekerwedstrijd van FAST a.s. zaterdag om 20.00 uur in Pica Mare houden wij een minuut stilte om Jan te eren, hem te herinneren en hem te danken voor wat hij voor Flamingo’s betekend heeft.

Aanstaande vrijdag 20 december van 13.00- 15.00 uur is er een laatste informeel samenzijn rondom Cis in zaal Pica Mare te Gennep, zijn oude sporthal. We verzamelen met een aantal (oud)leden net voor enen buiten voor Pica Mare. Mocht je hierbij willen aansluiten dan ben je van harte welkom!

Bestuur en kernteam Flamingo’s

Geplaatst door & opgeslagen onder Nieuws.

Als lid van Flamingo’s of Activia kon je tot nu toe (als je jonger dan 16 jaar was) nog zonder te betalen naar binnen bij alle wedstrijden van ons gezamenlijke dames eredivisieteam van FAST. Om de Eredivisie op een hoger plan te brengen, willen we hier, samen met de Nevobo, een volgende stap in zetten. Ook jij hebt voortaan een entreebewijs nodig om bij ons te komen kijken. Daarom bieden we al onze leden komend seizoen kosteloos een seizoenkaart aan waarmee je het hele seizoen bij alle wedstrijden WEER GRATIS toegang hebt tot de wedstrijden van FAST.

Je bestelt deze gratis seizoenkaart 2019-2020 voor de wedstrijden van FAST op onze clubpagina via deze link: https://pos.cmtickets.com/fast20192020.

Maak je geen gebruik van deze gratis seizoenkaart, dan ga je komend seizoen per wedstrijd 1 Euro betalen! Niet veel, maar als je alle thuiswedstrijden bezoekt scheelt dat al snel meer dan een tientje! Dat is de moeite meer dan waard lijkt ons.

Nadat je via bovenstaande link je gegevens hebt ingevuld, ontvang je je seizoenkaart als e-ticket in je mail. Dit e-ticket wordt bij iedere wedstrijd die je bezoekt, gescand. Zorg daarom dat je deze altijd bij je hebt. Als afbeelding op je telefoon of tablet, of in print op A4 papier.

Mocht je nog vragen hebben; stuur dan even een mailtje naar bevanderwoude@icloud.com.

😉

We hopen je komend seizoen vaak te zien (en te horen ) op de thuistribune. Bestellen dus die gratis seizoenkaart!

Geplaatst door & opgeslagen onder Nieuws.

DE ‘FLOW’ ZIT ER IN!
Trots, tevreden, enthousiasmerend en fris: dat was de “smaak” onder de aanwezigen, van zowel jong als oud, als
reactie op de bijeenkomst van woensdag 13 maart jl.
Zonder de realiteit uit het oog te verliezen, hebben we – samen met een 60-tal aanwezigen – de stand van zaken
rondom allerlei uitgezette acties besproken. Daarnaast is een groep jeugdigen en jongvolwassenen interactief met
elkaar in gesprek gegaan over hoe zij Flamingo’s nu zien en welk toekomstbeeld zij hebben van de club. Hieronder
prachtig weergegeven in 2 reacties van de jeugdleden op de vraag: waarom kies jij voor Flamingo’s?!

Geplaatst door & opgeslagen onder Nieuws.

BIJEENKOMST LEDEN, OUDERS EN VRIJWILLGERS V.V. FLAMINGO’S ‘56

JIJ BENT ERBIJ?!
Let op: Woensdag 13 maart (gewijzigd!)
19.00 – 21.15 UUR
WAAR? 4 EVENTS

SAMEN EEN VUIST VOOR DE TOEKOMST!
! Op een leuke interactieve manier in gesprek met de jeugd, onze toekomst!
! Eerste beeld van de nieuwe organisatie!
! Voordragen en kennis maken nieuwe voorzitter!

SAMEN VOOR EEN FRISSE DOORSTART FLAMINGO’S 56

Beste sportvrienden,
Als jullie afgevaardigden willen we graag een update geven over onze activiteiten van de afgelopen periode.
De lente komt eraan en het kriebelt aan alle kanten. Wij ervaren dit niet alleen zelf maar zien ook veel aanstekelijk enthousiasme bij alle mensen die wij spreken. De rol die onze jeugd hierin speelt is in één woord fantastisch. Zo is er een promofilmpje gemaakt, zijn er jongeren die onze
website en social media mee gaan beheren en hebben onze jeugdteams topprestaties neergezet: De D en C zijn doordrongen tot de beste 8 teams van Nederland, de B trof tegenstanders die net een maatje te groot waren. Zo’n geweldig betrokken jeugd geeft een extra boost en wij zien de toekomst dan ook zonnig tegemoet.
Hoe staan we er voor richting 14 maart?
De mensen van de trein die bezig zijn met de situatie op korte termijn zijn samen met de huidige technische commissie aan het werk met de organisatorische zaken voor het nieuwe seizoen. Hierbij kun je denken aan trainers en wensen van leden voor het nieuwe seizoen, maar ook de coördinatie van de scheidsrechters. Dit gaat voortvarend en zoals het er nu uitziet kunnen we volgend jaar met z’n allen weer lekker volleyballen!
De mensen van de trein die bezig zijn met het zorgdragen voor een goede bezetting van allerlei taken die opgepakt moeten worden heeft de afgelopen periode veel tijd gestoken in het benaderen van mensen die reeds eerder aangegeven hadden hun handen uit de mouwen te willen steken. Een aantal zijn er zelfs al aan de slag. Ook de komende weken worden er nog
mensen benaderd. We worden blij van het enthousiasme waarmee iedereen iets wil bijdragen.
Ook de mensen die zich bezig houden met het invullen van de bestuurlijke functies hebben veel werk verzet. We zijn dan ook verheugd dat we jullie op 13 maart de – in onze ogen – nieuwe voorzitter kunnen voorstellen. Omdat er nog verder moeten afstemmen maar ook zorgvuldig
willen blijven communiceren geven we nu nog geen naam. Wij hebben veel vertrouwen in haar maar natuurlijk is het aan de leden om tijdens de ledenvergadering haar stem te laten horen.
Prachtige ontwikkelingen maar we zijn er nog lang niet. Alle hulp en kennis is nog steeds welkom! Heb je tips voor ons? Stuur deze dan naar adviescommissie@flamingos.nl.
Hoe nu verder?
Op woensdag 13 maart rekenen we op jullie allemaal! De avond start gezamenlijk om 19.00 uur. Daarna zullen we met de volwassenen onze bevindingen en ideeën delen en hebben we voor de jeugd een leuk programma waarbij zij de ruimte hebben om hun dromen en ideeën in
te brengen. Het streven is om gezamenlijk rond 21.15 u het formele deel af te sluiten. Hierna is er zeker nog ruimte om samen onder het genot van een drankje verder te praten.
Tot 13 maart!
Sportieve groet, jullie adviescommissie