Bij het spelen van een wedstrijd komt meer kijken dan men op het eerste gezicht zou denken. Dat er twee teams zijn en er een net hangt is voor de meesten erg vanzelfsprekend. Maar dit en andere uiteenlopende zaken dienen strak geregeld te worden om alles elke zaterdag weer op rolletjes te laten lopen.
Uiteraard zijn er veel vrijwilligers nodig die allerlei taken op zich nemen. Zo moeten er tellers, ballenkinderen en dweilers geregeld worden. Het is belangrijk dat de scheidsrechters van buitenaf wegwijs gemaakt worden en de coaches van de teams hun wedstrijdformulier krijgen. De planning voor de teamtaken wordt door hen gemaakt. Ook moet er contact met de volleybalbond onderhouden worden. Al deze zaken worden geregeld door de mensen van het wedstrijdwezen
Een ander onderdeel op de agenda van de mensen van het wedstrijdwezen is de scheidsrechters. Aangezien er binnen de vereniging een groot aantal teams is dat op zaterdag een wedstrijd speelt, is het belangrijk dat er ook een groot aantal scheidsrechters is die deze wedstrijden leiden. Deze scheidsrechters moeten worden gescout, vervolgens worden opgeleid en daarna getoetst alvorens ze wedstrijden voor Flamingo’s mogen fluiten. Allemaal taken van het wedstrijdwezen.

Elke zaterdag zijn er zaalwachten aanwezig in de zaal om alles in goede banen te leiden.

Commissie wedstrijdzaken             wedstrijdwezen@flamingos.nl

  •   Ans Laracker                  wedstrijdsecretariaat, scheidsrechters
  •   Chris Thissen                  zaalwacht, materialen